Laochra Thar Lear

laochra-thar-lear.jpeg

TG4 2020

Clár a léiríonn buanna móra na hÉireann sa chéad seasca bliain de na cluichí nua-aimseartha, ó bhuanna taismeacha i 1896 go dtí rás a bhrís an chur-iaracht OIlimpeach i 1956. Ach tá níos mó i gceist le scéal Oilimpeach na hÉireann ná spórt amháin. Scéal é a bhaineann le polaitíocht, le cóilíneachas agus le críochdheighilt. Is scéal é fosta a bhaineann le buanchairdeas, le mórtas náisiúnta agus le bua in ainneoin an dua.

https://www.tg4.ie/en/player/play/?pid=6214718471001